欧易

欧易(OKX)

国内用户最喜爱的合约交易所

火币

火币(HTX )

全球知名的比特币交易所

币安

币安(Binance)

全球用户最多的交易所

河北馆陶于氏家谱序言欣赏

2023-01-31 23:04:50 1340

摘要:馆陶为千年古县,历史悠久,位于河北省东南部,与山东省冠县、临清市毗邻,馆陶于氏历经岁月的风尘和艰辛繁衍兴旺。从家谱序言得知,馆陶于氏为明代于氏清官于天经之后(详细了解于天经清搜索:于氏清官廉吏小传——天经人俊美、廉洁有清名)一、于氏家谱原序...

馆陶为千年古县,历史悠久,位于河北省东南部,与山东省冠县、临清市毗邻,馆陶于氏历经岁月的风尘和艰辛繁衍兴旺。从家谱序言得知,馆陶于氏为明代于氏清官于天经之后(详细了解于天经清搜索:于氏清官廉吏小传——天经人俊美、廉洁有清名)

一、于氏家谱原序

世久则易忘,丁多则难记,而报本追远、合宗联族端有赖于家谱也。回思昔故远祖世居东牟腄县,金阜昌中,刘豫改置为栖霞,而其实即前汉腄县地,通志确有可考,而安能忘于县名之迥异。乃若洪武迁民遂徙于冠县赵村,至万历六年复买普应等田里于古塚小街,即今住申家街也。高祖讳天经,于万历丙戌会进士,三月殿试即任阳曲知县,戊子戊子丁艰回籍,原有家谱一序,辛卯四月又补海盐县知县,莅任一载,四十二岁而数终,遗余曾祖。我肖年纪尚幼,遂将家谱失落。迨至崇祯晚年人遭大劫,族间各失其谱,此所以概无稽也。然而余虽不能识其详细,犹得闻其大略,又阅渊祖墓铭誌曰:公大父曰兴,且云兴生安。安祖神主记行三。彼长祖与次祖果早殇耶?抑绝嗣耶?不然族人之住赵村者仅其一枝之苗裔耶?彼赵村犹多族人,但知係七世自传、自高之后,然自传、自高虽系同胞兄弟,其支派无可查,欲序之而不能,亦不胜其隐忧矣。若乃渊祖有胞兄讳聪,聪生天纶,天纶子被虏,其嗣住于白沟河北檀城庙,且赴亲家印署先认族家,木本水源之思即于是而可潮也,令余修谱一卷,屡加参考之详,以兴祖作始祖,自始祖遂一详载,即如日星之昭、永作燕翼之谋,设子孙踵事而循序之,即百世之遥总不紊其世次矣,更可逆计于心者,支分派别而本源则一,其待宗族也如四肢百骸血脉相关,慊于人情、协于天理,两得之矣!书曰以亲九族,九族既睦,礼曰遵祖故敬宗,敬宗故收族,诚万古不易道也,孝子慈孙庶有感于斯文。

乾隆二十四年岁次己卯正月既望之吉

裔孙文庠生士鹤、乘龙谨识

二、于氏重新家谱序

尝谓家有谱犹国有史也,国无史孰知兴衰理乱之由,家无谱孰知世系源流之辨?斯而者,大小虽殊其不宜无一也?今者乡亲同寅于公暨伊侄善诣公约会合族重修家谱,因谱牒繁重请余及余子庠生佩璠共襄厥事,且求余作词以弁其首。余谓世之为谱者大抵攀援仕宦、籍重名贤,一经品题遂觉声价十倍,余则何堪乎?乃诸明公恳求再三,长跪而请数次,辞不获已;窃幸董其事者有同邑庠生良澍闫先生、卓然王先生、来仪初先生,皆宏通博雅之士也,口授指画以倡之于前,余乃不揣固陋,援笔而罗列其始末焉。谨按,旧谱系其八世孙文庠生讳士鹤、乘龙各率武文痒生宗孔、宗浉,于乾隆二十四年创修,迄今九十余年,丁多户繁,诚不重修矣。阅其所载,原籍东牟栖霞,明洪武间迁居冠县之赵村,及万历年间又徙居馆陶县城北申家街,及叙吾公以名进士,两任大邑俱去矣,其他若顺德公、南亩公、邦大甥宗贤公,或士而秀、或农而朴,尤一时之铮铮者,一故芝兰競秀、琳琅挺生,后生辈负笈吾门者七人,其已冠者时则有若汝溎、汝霖、汝汶,书云皆千里驹也,其未冠者时则有若显玉,学记慎修尽麟风属也,若是者真可以为亢宗、为继武、为家乘光矣。猗欤盛哉,是谱也连篇累牍、工费浩大、支分派别、记载详明、愈旧谱远甚奕,世珍而惜之,则可以序其昭穆、定其尊卑、辨其亲疏,绳绳然、秩秩然有棠棣孔怀之咏,无角弓偏反之虑,合族繁昌,骤骤乎皆有日上之势焉。是家谱也真可与国史共传矣,真所谓不可无者矣,其宝之。余涉功疏,本不能文,顾兹盛事不可淹没,略为管述,使其后世知所法守于亲睦之道,未必无小补。云且扬善成美,余亦得以窃比君子焉,尔至于俚俗贻讥不遑恤也,于是乎序。

大清道光二十九年岁次己酉上浣之吉

乡谊庠生申炳文撰

(于振华、于君才、于之整理,家谱提供于金强‘上述文章及图片材料版权归原作者和【于姓的天空】所有,未经同意引用、转载发布请注明出处,随意篡改核心文字及版权归属属于侵权!)

版权声明:本站所有文章皆是来自互联网,如内容侵权可以联系我们( 微信:bisheco )删除!
友情链接
币圈社群欧易官网